monoideizam značenje

monoideizam (grč.), abnormalno duševno stanje kada jedan psihički doživljaj (misao, predodžba) potiskuje ili prožima sve ostale sastavnice misaonoga života; »fiksna ideja«.