monogeneza značenje

monogeneza (grč.) (monogenizam), 1. naučavanje prema kojemu bi svi ljudi imali jedinstveno podrijetlo, odn. sve rase potjecale iz jedinstvenoga prvobitnoga tipa; 2. lingv pretpostavka prema kojoj bi se svi ljudski jezici razvili iz zajedničkoga prajezika; supr poligeneza.