monofiziti značenje

monofiziti (grč.), ranokršć. sljedba (4–5. st.), zastupa nauk da u Kristu nisu dvije naravi (božanska i ljudska) nego samo božanska. Nastala u Aleksandriji. Osuđena na Kalcedonskom koncilu (451). Danas u Armenskoj, Jakobitskoj, Koptskoj i Etiopskoj crkvi.