monofilament značenje

monofilament (grč.+lat.), razmjerno gruba nit kem. vlakna koja se upotrebljava kao pređa; finoća od 1,5–500 teksa.