monofagi značenje

monofagi (grč.), životinje koje su orijentirane na samo jednu vrstu hrane; biljke nametnice koje žive na samo jednoj vrsti domaćina.