Monnier značenje

Monnier, Henri Bonaventure (1799–1877), franc. književnik i karikaturist; autor vodvilja i komedija; ilustrirao knjiž. djela, izdavao mape satiričnih crteža. Veličina i pad Josepha Prudhommea.