mongolski jezici značenje

mongolski jezici, grana srodnih jezika, odn. narječja altajske jezične porodice; po drugoj klasifikaciji sami čine porodicu; 5 do 7,5 mil. govornika u Mongoliji, nekim krajevima Kine, u sr. Aziji te Afganistanu. Pripadaju pretežito aglutinativnom tipu. Klasični, u užem smislu »mongolski« jezik (službeni jezik Mongolije) koji se uobličio u 16. st., piše se od 1941. prilagođenom ćirilicom.