Mongolija, Unutrašnja značenje

Mongolija, Unutrašnja (Nei monggol), autonomna pokrajina u SZ Kini; 1 181 104 km2, 23,8 mil. st. Na SI je gorje Hingan, na JZ je dio pustinje Gobi i visoki ravnjaci. Klima kontinentalna. Rijeke (samo gornjim tokom) Huang, Sungari i Xar Moron; Argun je granična rijeka između Rusije i Unutrašnje Mongolije. Uglavnom stepe i pol.pustinja. Stanovnici su Kinezi i Mongoli. Gl. grad Hohhot (Huhehot). Poljodjelstvo (žitarice, ind. bilje). Stočarstvo (ovce, goveda, konji). Ležišta ugljena, željezne rude. Ind. ratarskih strojeva; željezara i čeličana; kem., prehr., tekst. ind. – pov Zbog unutarnjih borbi u prvoj pol. 16. st. mongolska država u I dijelu sr. Azije raspala se na: sjevernu državu, prozvanu Vanjska Mongolija (današnja Mongolija) te na južnu državu (današnja Unutrašnja Mongolija). U. M. potpala je u 17. st. pod vlast Kine. 1931–45. najvećim je dijelom pod jap. okupacijom. Narodno-revoluc. stranka (osn. 1925) borila se zajedno s KP Kine protiv jap. osvajača i Čang Kaj-šekova režima. 1947. osnovana je autonomna oblast U. M. koja je 1954–56. proširena nekim područjima provincija Kansu i Suiyüan.