Monge značenje

Monge, Gaspard (1746–1818), franc. matematičar; osnivač deskriptivne i diferencijalne geometrije.