monem značenje

monem (grč.), u terminologiji funkcionalne lingvistike, najmanja jedinica prve artikulacije jezika, tj. najmanji jezični znak (ima glasovni izraz i značenjski sadržaj); kod drugih strukturalista u tom značenju dolazi termin morfem.