Mondovizija značenje

Mondovizija (tal.), naziv za povremeno emitiranje TV programa preko svih ili većega broja zemalja svijeta.