moliški Hrvati značenje

moliški Hrvati, pripadnici hrv. nac. manjine u pokrajini Molise (→ Campobasso), J Italija; o. 3000 st. zastupljenih u naseljima Kruč (Acquaviva Collecroce), Mundimitar (Montemitro) i Filič (San Felice del Molise). Doselili su se u 15. i 16. st., vjerojatno s ušća Neretve, iako postoje i druge pretpostavke o njihovu podrijetlu (s područja Zadra, J Istre). Govore mješavinom talijanskoga i hrv. jezika (ikavsko-štokavski govor s čak. elementima). 1996. priznati kao nacionalna manjina.