Molière značenje

Molière (pr. ime Jean-Baptiste Poquelin) (1622–73), franc. komediograf i jedan od najvećih komediografa uopće. Više godina putovao po franc. pokrajinama s kazališnom družinom za koju je prerađivao tal. komedije; od 1660. preuzeo Théâtre du Palais Royal u Parizu i pisao vlastite komade, razvijajući tal. komediju intrige u društv. komediju i komediju (moralnih) običaja s tragikomičnom pozadinom u kojima veličina komičnoga doseže dimenzije tragičnoga. Smiješne kaćiperke; škola za muževe; Škola za žene; Tartuffe; Don juan; Liječnik protiv volje; Mizantrop; Amfitrion; Georges Dandin; Škrtac; Građanin plemić; Scapinove spletke; Učene žene; Umišljeni bolesnik.