molekula značenje

molekula (franc. iz lat. moles: masa), najmanja čestica nekoga kem. elementa ili spoja koja može samostalno postojati, zadržavajući pritom karakteristična svojstva dotične tvari; broj atoma u molekuli može varirati od 2 do više stotina tisuća.