mokraćna kiselina značenje

mokraćna kiselina, purinski derivat C5H4O3N4, bezbojni kristali; kao produkt metabolizma dušičnih spojeva dolazi u urinu.