Mojsije značenje

Mojsije (hebr. Moše) (← 1300), najveći žid. prorok, utemeljitelj žid. religije; izveo Židove iz egip. ropstva i odveo ih preko Crvenoga mora (vodeći ih 40 godina kroz Sinajsku pustinju) da bi ih doveo u Obećanu zemlju Kanaan (← 1225). Viđenje gorućega grma na Sinaju otkrilo mu je njegovo poslanje da oslobodi svoj narod. Na Sinaju je od Boga primio ploče Zakona (→ Dekalog; Tora) s temeljnim načelima monoteističke religije (jedan Bog – Jahve, savez s Bogom, moralni zakoni), izraelska plemena ujedinio u narod, dao temeljne zakone. U lik. umjetnosti obično ga prikazuju kako nosi ploče Zakona; dva roga na čelu simboliziraju njegovu nadnaravnu moć. Mojsijev život i djela izlažu se u Izgonu, Levitiku, Brojevima i Deuteronomiju, ali on nije napisao te knjige.