modulacija. značenje

modulacija. 1. el postupak uobličavanja nosećega sredstva (visokofrekventne struje, svjetlosnoga snopa) informacijom (modulacijskim signalom) radi prijenosa informacije na daljinu. Modulacijom se mijenja neka od karakteristika nosećega signala, npr. amplituda (amplitudna m.; AM), frekvencija (frekvencijska m.; FM), faza (fazna m.; PCM) i dr. Rezultat modulacije je modulirani signal. Obratni je postupak demodulacija. 2. glazb prijelaz iz jednoga tonaliteta u drugi unutar same skladbe.