moderator značenje

moderator (lat.), fiz usporivač; sredstvo koje ublažuje neki proces, npr. deuterij za usporavanje emisije neutrona u nuklearnom reaktoru.