modem značenje

modem (složenica od modulator-demodulator), uređaj za spajanje digitalnih uređaja (računala) preko mreže za prijenos analognih podataka, npr. za spajanje računalnih stanica (računala, terminala) preko obične telefonske mreže.