modalitet značenje

modalitet (lat.), filoz način bivanja, postojanja (ontološki m.) ili zamišljanja (gnoseološko-logički m.). Ontološki m.: stvarnost, mogućnost, nužnost, a logički m. (kao vrste sudova): problematički, asertorni i apodiktički.