moćnik značenje

moćnik, spremnica za svetačke moći; relikvijar.