Möbius značenje

Möbius, Karl August (1825–1908), njem. zoolog; bavio se biologijom mora; prvi primijenio uzgoj kamenica.