množenje značenje

množenje ili multiplikacija, mat računska operacija skraćenoga zbrajanja istoga broja; označuje se točkom u visini polovine retka (a · b = c) ili znakom × (a × b = c). Broj koji se množi (a) zove se multiplikand ili množenik, broj kojim se množi (b) multiplikator ili množitelj, a rezultat (c) produkt ili umnožak, koji ostaje isti i kad multiplikand i multiplikator izmijene uloge, odn. mjesta (→ komutacija).