mmHg značenje

mmHg, znak za staru jedinicu tlaka milimetar živina stupca.