mljekarstvo značenje

mljekarstvo, grana stočarstva i prehr. industrije koja se bavi proizvodnjom i preradbom mlijeka u konzumno mlijeko i niz mliječnih proizvoda.