Mletačka Republika značenje

Mletačka Republika ili Venecija (tal. Repubblica di San marco, Venezia), pomorska i trgovačka republika koja se razvila oko grada Venecije (hrv. Mleci). U 9. i 10. st. u sukobu s hrv. vladarima; o. 1000. započinje prve osvajačke pohode na I obalu Jadrana, poslije ovladala velikim dijelom hrv. primorskih krajeva (dio Istre, jadranski otoci, najveći dio Dalmacije). Održala se do 1796., kada su je osvojile Napoleonove postrojbe, 1797. pripala Austriji. Dugotrajni sukob s M. R. i njezina vladavina ostavili su vidnih tragova u civilizaciji, kulturi i jeziku hrvatskih krajeva na Jadranu → Venecija.