mlađak značenje

mlađak (šupaljka; Corydalis), rod zeljastih biljaka iz por. makova s o. 300 vrsta na S hemisferi; u nas nekoliko vrsta: primorski m. (C. acaulis), endemična biljka primorja, i šuplji m. (C. cava).