mjesečnik značenje

mjesečnik, periodička publikacija (časopis, revija) koja izlazi jednom mjesečno.