mjeriteljstvo značenje

mjeriteljstvo ili metrologija, znanstvena disciplina o mjerenju, mjernim postupcima i sredstvima. Svjetsko mjerno jedinstvo započelo je Konvencijom o metru 1875., a nadziru ga Međunarodni odbor za utege i mjere (CIPM), Međunarodni ured za utege i mjere (Bipm) u Sèvresu kraj Pariza i njihova administrativna tijela. Najviše se u svjetskom mjernom jedinstvu postignulo u dogovaranju i definiranju mjernih jedinica.