mjed značenje

mjed (mesing), legura bakra i cinka, žute boje, čvrsta, tvrda, otporna prema koroziji, lako se obrađuje mehanički i lijevanjem; služi za izradbu limova, cijevi, profila, armatura, u građevinarstvu i brodogradnji.