mitoza značenje

mitoza (grč.), dioba stanice i stanične jezgre u životinjskih i biljnih organizama, zahvaljujući kojoj višestanični organizam raste, a jednostanični se razmnožava; m. je dioba tjelesnih stanica (za razliku od mejoze kod spolnih). Faze m.: profaza, metafaza, anafaza i telofaza.