mitohondriji značenje

mitohondriji (grč.) (hondriosomi), stanične organele nitasta ili zrnata oblika; sadrže enzime energetske tvarne izmjene (»stanični energetski pogon«) i energiju pohranjenu u obliku adenozintrifosfata (ATP).