Mitchum značenje

Mitchum, Robert (1917–97), am. film. glumac. Podigni moja vješala visoko; Macao; Rijeka bez povratka; El Dorado; Ryanova kći.