Missouri značenje

Missouri, sav. država u središnjem dijelu SAD-a; 180 514 km2, 5 672 579 st. Gl. grad Jefferson city. Najviše se uzgaja kukuruz (Corn belt), pšenica, soja, krumpir, duhan, pamuk. Stočarstvo; rudarstvo (olovo, željezo, srebro, cink, barit). Crna i obojena metalurgija, stojogradnja, proizvodnja astronautičke opreme i prijevoznih sredstava; prehr., kožarska i kem. ind. Rafinerije nafte.