Mishima značenje

Mishima, Yukio (pr. ime Hiraoka Kimitake) (1925–70), jap. romanopisac i dramaturg; uveo moderne elemente u dramu → nô. život okončao ritualnim samoubojstvom seppuku (harakiri). O njemu pisala M. Yourcenar (Mishina ili vizija praznine). Zlatni paviljon; Glasovi mrtvih heroja.