Mirković značenje

Mirković, Mijo (pseud. Mate Balota) (1898–1963), hrv. ekonomist i književnik; sveuč. prof. u Zagrebu. Znanstveni radovi (Matija Vlačić Ilirik; Ekonomska historija Jugoslavije); član jugosl. delegacije na mirovnoj konferenciji u Parizu 1946. Pjesme pisao na čakavskom (Dragi kamen).