miraz značenje

miraz (tur. iz arap.), dota, vijeno; imovina što je djevojka prilikom udaje unosi u brak; ustanova miraza (dotalni sustav) u nekim je društv. poredcima regulirana običajima i zakonima.