mir. značenje

mir. 1. Stanje skladnih odnosa među ljudima; u međunar. i međudrž. odnosima stanje suprotno ratu. 2. zast mirovina.