Mir iskusstva značenje

Mir iskusstva (rus.: svijet umjetnosti), rus. časopis (1899–1905) i umj. skupina orijentirana prema zapadnoj umjetnosti.