mioglobinurija konja, paralitička značenje

mioglobinurija konja, paralitička→ praznička bolest