mio- značenje

mio- (grč.), predmetak u složenicama: mišićni, koji se odnosi na mišiće.