Minsk značenje

Minsk, gl. grad Bjelorusije; 1 677 100 st. Sveuč. Strojogradnja, metalurgija, elektrotehn., prehr. i tekst. ind.; tiskarstvo (utemeljeno u 16. st.). – Spominje se 1067; u 14. st. priključen Litvi, u 16. st. Poljskoj, 1793. Rusiji.