ministar značenje

ministar (franc.: sluga, iz lat.), visoki drž. dužnosnik, član vlade, obično ovlašten za jedan resor, sektor drž. uprave (m. unutarnjih poslova, m. vanjskih poslova), drž. izaslanik u diplomatskoj službi (opunomoćeni m.).