miniranje značenje

miniranje (franc. preko njem.). 1. Razaranje i drobljenje neke cjeline (stijena, građevina i dr.) energijom oslobođenom detonacijom eksploziva; primjenjuje se u rudarstvu, građevinarstvu, poljodjelstvu, šumarstvu i u vojne svrhe. 2. Postavljanje mina na neko područje ili u neki objekt.