minijatura značenje

minijatura (tal. iz lat.: slikanje minijem, pod utjecajem lat. minor: manji). 1. Sličica ili crtež, kojima su se ukrašavali rukopisi, počev od staroga vijeka. Prvotno izvođeni minijem, poslije i dr. živim bojama. 2. Slika maloga formata, obično portret; fin, precizan rad akvarelom na bjelokosti, pergamentu, papiru ili metalnoj pločici.