mineralogija značenje

mineralogija (lat.+grč.), znanost koja proučava minerale; obuhvaća: stukturnu analizu, kristalografiju, mineralnu fiziku, mineralnu kemiju, minerogeniju i znanost o rudnim ležištima.