minerali značenje

minerali (lat.), kem. i fizički homogeni prirodni sastojci Zemljine kore; uglavnom kristalne anorg. tvari, rijetko čisti kem. elementi (zlato, srebro, grafit, dijamant); poznato ih je o. 2500; mnogi su važne sirovine za proizvodnju kovina (→ rude), neki su drago kamenje; prema kem. sastavu dijele se na silikate (o. 34% svih m.), okside i hidrokside (o. 25%), sulfide i dr.