Minangkabau značenje

Minangkabau, malajski narod na Sumatri, Indonezija; 4,5 mil. pripadnika. Muslimani, žive u matrijarhatu. Jezik srodan malajskom. Ratari, vješti rezbari i tkalci.