militarizacija značenje

militarizacija (lat.), povojničenje; jačanje uloge vojske i voj. čimbenika u društvu do njihove potpune prevlasti nad civilnim organima i ustanovama.