milimetar živina stupca značenje

milimetar živina stupca (znak Mmhg), stara jedinica tlaka; 1 mmHg = 133,322 Pa.